DOKTOR BRYAN 2 „Archipelag duszy”

Jakub Rebelka
68 stron, format A4
Okładka kolorowa, środek czarno-biały, oprawa szyto-klejona
Wydawca: kultura gniewu
Termin wydania: maj 2005

Pamiętasz, jak kiedyś budziłeś się każdego dnia i nie czułeś się sobą? Jak codziennie wydawało ci się, że jeszcze wczoraj byłeś inny? Jak uwierało cię własne zbuntowane ciało, a dzikie myśli opuszczały mózg i przetaczały się przez wnętrzności? Byłeś obcy dla samego siebie. Odbijało się to niekorzystnie na twoich seksualnych stosunkach, towarzyskich kontaktach i życiu społecznym. Aż przyszedł doktor Bryan, rozpruł cię i dobrał ci się do duszy. Pamiętasz?

Nakład wyczerpany

Przykładowe plansze komiksu


copyright © 2004–2018 kultura gniewu