ROMAN LIPCZYŃSKI

Rocznik 1975.

Fotografuje i pisuje.
Uparcie szuka światów gdzieś obok.
Z przewrotną chęcią się w nich gubi.
Na jedną chwilę albo dwie.
Czasami wraca, czasami – nie.


Publikacje komiksowe:
„Bez końca” (kultura gniewu 2012),
„Chwila jak płomień” (kultura gniewu 2013).


copyright © 2004–2018 kultura gniewu