Jacek Świdziński

Członek grupy komiksowej Maszin, kulturoznawca. Zajmuje się robieniem komiksów, teorią obrazu i narratologią wizualną. Na ścianie bloku przy ul. Nowogrodzkiej 76 w Warszawie symbolizuje posthumanizm.


Publikacje kultury gniewu:
„A niech cię, Tesla!” (kultura gniewu 2013),
„Zdarzenie 1908” (kultura gniewu 2014),
„Wielka ucieczka z ogródków działkowych” (kultura gniewu 2015).


copyright © 2004–2018 kultura gniewu